Odkazy na stránky : Kehila Košice Synagoga Bratislava Synagoga v Lučenci Mesto Fiľakovo Mazsihisz BZSH
booked.net
Vážení Návštevníci!

Postupná úprava a obnova fiľakovského židovského cintorína je civilnou iniciatívou, ktorú sme začali r. 2012 a drobnými krokmi v nej pokračujeme dodnes, lebo dúfame, že sa nám podarí uviesť do vhodného stavu prevažnú časť pomníkov cintorína, čím tiež chceme vyjadriť úctu našim bývalým spoluobčanom, hold pamiatke susedov. 
V posledných 5 rokoch sa nám podarilo vylepšiť stav cintorína aj pravidelným kosením trávy a ďalšími záhradníckymi prácami, až r. 2017 sme sa dostali na úroveň, že sme začali obnovovať existujúce náhrobné kamene. Popri údržbárskych prácach by sme každý rok chceli obnoviť 30-40 náhrobných kameňov. Podľa našich predstáv do r. 2019 sa nám podarí obnoviť všetky existujúce pomníky.
Potom by sme chceli identifikovať náhrobné pomníky podľa mena, pripraviť ich zoznam a ten viesť.
Myslíme si, že to bude pekný krok vpred, ak sa nám projekt podarí realizovať. Aj v súčasnosti robíme podľa svojich možností a dúfame, že budeme v tom vedieť pokračovať.
Aj touto formou vyjadrujeme úctu pamiatke našich odvlečených mučeníkov, ktorí sa už nikdy nevrátili.
S úctou
Obyvatelia mesta Fiľakovo
PROJEKT