Linkek : Kehila Košice Synagoga Bratislava Synagoga v Lučenci Mesto Fiľakovo Mazsihisz BZSH
booked.net
A füleki zsidókról a  középkorból csak szórványos adatok maradtak fenn, ezek szerint kereskedelemmel foglalkoztak.
Füleken a zsidó hitközséget - Chevra Kadischa Szent Társaság - 1820-ban alapították. Az eredeti lakosok között  olyan jellemző nevűek voltak mint: Lázár, Kohn, Büchler, Lemberger, Kaufmann, Fischer, Mintz és Boger. Az ortodox zsidó egyház anyakönyvét 1867-től vezették, az előző korszakból a füleki zsidók létszámáról a losonci anyakönyvekből lehet adatokat szerezni. A fennmaradt adatok szerint 1861-ben Füleken 75 zsidó élt, 1887-ben 165-en voltak, 1900-ban százhetvenöten. 1938-tól a városban megtiltották a zsidók letelepedését. 1944-ben elvitték őket a losonci gettóba és onnan koncentrációs táborokba hurcolták őket. A holokausztot nagyon kevesen élték túl közülük.
A zsinagóga - amelyet 1873-74-ben építettek Büchler Adolf Áron tervei szerint - ma már nem létezik.
A volt zsinagóga helyén 2013-ban az Ausztráliában, Sydneyben élő Lőwy család anyagi támogatásával emlékoszlopot állítottak és lepleztek le a füleki elveszett zsidó közösség emlékére. 
A füleki zsidók 1820-ban engedélyt kaptak zsidó temető létesítésére a Sávolyi úton. A temető a város szélén található, a lakott terület határánál. Néhány évvel ezelőtt a temetőt felújították - szintén az Ausztráliában élő Lőwy család anyagi támogatásával -, a bejárattól egészen a sírokig kőburkolatú út vezet. A sírok kronológiai sorrendben helyezkednek el. 
A temetőt jelenleg nem használják. A különböző korokból származó sírok alakjuk és anyaguk alapján különböztethetők meg. Héber feliratúak. A jelenleg látható első síremlékek valószínűleg a XIX. század második feléből származnak. Ezek a korai sírkövek egyszerűbbek mint az utánuk következők (fiatalabb), felső részük általában félköríves vagy timpanonos. Külön csoportot alkotnak a klasszicista vésetű és timpanonosan zárt sírkövek, amelyek valószínűleg a XIX. század végén készültek. A sírok harmadik legnagyobb csoportját, amely láthatóan elkülönített a többitől, a XX. századból származó sírkövek alkotják. Ezek obeliszkhez hasonló stílusban készültek. Felirataik és szimbólumrendszereik a hagyományokat követik. A sírkövekbe vésett ábrák (rajzok) üzenetek, amelyek részei a zsidó jeleknek, az elhunytakról tájékoztatnak. A sírokon természeti figurális jelek nincsenek. Azonban helyenként tipikus szimbólumokat - kancsó, fűzfa - figyelhetünk meg.
A motívumok és alakzatok szempontja szerint a füleki zsidó temetőt az észak-magyarországi zsidó temetők közé sorolhatjuk. (Fülek város)
BEVEZETŐ