Odkazy na stránky : Kehila Košice Synagoga Bratislava Synagoga v Lučenci Mesto Fiľakovo Mazsihisz BZSH
booked.net
Zo stredoveku sa o fiľakovských Židoch zachovali iba sporadické údaje, podľa ktorých sa zaoberali obchodníctvom.
Židovskú obec - Svätú spoločnosť Chevra Kadischa - vo Fiľakove založili r. 1820. Medzi pôvodnými obyvateľmi sa spomínajú také typické mená ako: Lázár, Kohn, Büchler, Lemberger,  Kaufmann, Fischer, Mintz a Boger. Matričnú knihu ortodoxnej Židovskej náboženskej obce viedli od r. 1867, z predchádzajúceho obdobia o počte fiľakovských Židov možno získať údaje z lučeneckých matrík. Podľa zachovaných údajov r. 1861 žilo vo Fiľakove 75 Židov, r. 1887 ich bolo 165, r. 1900 stosedemdesiatpäť. Od r. 1938 zakázali Židom usadiť sa v meste. Roku 1944 ich zobrali do lučeneckého geta a odtiaľ boli odvlečení do koncentračných táborov. Holokaust z nich prežilo iba veľmi málo.
Synagóga - ktorú postavili v r. 1873-74 podľa plánov Adolfa Árona Büchlera - dnes už neexistuje.  Na mieste bývalej synagógy v roku 2013 bol slávnostne odhalený pamätník stratenej židovskej komunity vo Fiľakove, z finančnej podpory rodiny Lőwy - Sydney z Austrálie. 
Fiľakovskí Židia v roku 1820 dostali povolenie na zriadenie židovského cintorína pri Šávoľskej ceste. Cintorín sa nachádza na okraji mesta, pri hranici obývanej oblasti. Pred niekoľkými rokmi cintorín bol obnovený, od vchodu až k hrobom vedie cesta z kamennej dlažby. Hroby sú umiestnené v chronologickom poradí.
Cintorín v dnešnej dobe nepoužívajú. Jednotlivé hroby z rôznych vekov sa dajú dobre rozlíšiť na základe ich tvarov a materiálov. Majú hebrejské nápisy. V súčasnosti prvé viditeľné náhrobné kamene pravdepodobne pochádzajú z druhej polovice XIX. storočia. Tieto ranné pamätné kamene sú jednoduchšie ako tie nasledujúce (mladšie), ich horná časť je obvykle poloblúková alebo tympanantná. Oddelenú skupinu tvoria klasicisticky vyrezávané a tympanantne uzavreté náhrobné kamene, ktoré vyrábali asi na konci XIX. storočia. Tretiu najväčšiu skupinu hrobov, ktorá je viditeľne oddelená od ostatných, tvoria náhrobné kamene pochádzajúce z XX. storočia. Tieto sú vytvorené v štýle podobajúce sa obeliskom. Ich nápisy a symbolické sústavy sledujú tradíciu. Do kamenných hrobov vysekané nákresy (obrazce) sú odkazy, ktoré sú súčasťou židovských znamení, znamenajú priznanie (výpoveď) o zosnulom. Na hroboch prírodné figurálne znamenia nie sú. Avšak sem - tam môžeme pozorovať typické symboly - džbán, vŕbu.
Z hľadiska pohľadu motívov a tvarov fiľakovský židovský cintorín môžeme zaradiť do radu židovských cintorínov severovýchodného Maďarska. (mesto Fiľakovo)
ÚVOD